WIE IS JUNIOR?

Junior Adventure is een interkerkelijke stichting die zich sinds 1989 actief bezighoudt met de ontwikkeling van tieners en jeugd. Het doel is hen sterk te maken in het geloof in God. Tijdens de zomervakanties organiseert Junior Adventure grensverleggende activiteiten in binnen- en buitenland.

Onze Missie: LIVE THE LIFE!

Junior wil je meenemen op reis samen met God: door Zijn liefde ontdek je wie je bent, waardoor je gaat schitteren en een verschil kunt maken voor de ander. Junior Adventure daagt je uit om van je leven met God een avontuur te maken. Samen in een goede groepssfeer heb je alle ruimte om jezelf te kunnen zijn. Door de grensverleggende bijbelstudies en activiteiten ontdek je veel over jezelf! Dat je nog veel meer kunt dan je dacht! God vindt jou bijzonder en Hij heeft alle mogelijkheden in je gelegd om het verschil te maken.

Wat geloven wij?

Wij geloven in de Bijbel als Gods woord, waarin Zijn acceptatie en liefde centraal staan. Wij focussen ons niet op verschillen tussen kerken, maar richten ons op de basisfundamenten. Als we putten uit de Bron en een persoonlijke relatie opbouwen met God, kan Hij je helpen in je uitdagingen, maar ook bij de gave dingen in je dagelijks leven. Hij heeft een supermooie toekomst voor jou voor ogen!

Kampleiding

De activiteiten worden georganiseerd en geleid door een groot aantal vrijwilligers, die enthousiast zijn over God en tieners. Uit het verleden blijkt dat deze vrijwilligers vaak jarenlang actief zijn binnen de organisatie. Ze hebben ervaring met tienerwerk en/of sportactiviteiten en in de praktijk blijkt dat veel leiding eerst zelf als tiener heeft deelgenomen aan de kampen. Ervaring en bekwaamheid gaan hierbij hand in hand en wij vinden het gaaf om jonge mensen te begeleiden en uit te dagen om zichzelf te ontwikkelen en ervaring op te doen als leiding. Tijdens de kampen onderscheiden we: hoofdleiding, tienerleiding, praktisch leiding en keukenleiding. Een gemiddeld kamp van 24 tieners wordt geleid door 2 hoofdleiding, 6 tienerleiding (3 teams), 1 praktisch- (zorgt o.a. voor de materialen en het uitzetten van de spellen) en 2 keukenleiding. Dit betekent dat er gemiddeld 11 leiding op 24 tieners is.

Junior Team

Stichting Junior bestaat volledig uit vrijwilligers, die hun werkzaamheden binnen Junior combineren met een baan of studie. We vinden elkaar als team in onze passie voor wat God voor jongeren wil betekenen. Het Junior team bestaat uit een grote groep vrijwilligers waaronder:

– Sjoerd en Gerdine Slot (bestuur)
– Jos en Hanneke Prinzen (bestuur)
– Lennart en Arianne Zijlstra (bestuur)
– Jason Kroese
– Kirsten Groß-Onnebrink – Haan
– Laura Scherphof
– Nanouk Tijhuis
– Richard Verbree

– Bas Stortenbeker
– Yair van den Ouden
– Jochem Rots
– Deborah de Boer
– Leonieke Knoop
– Ralph Stortenbeker
En nog een hele groep onmisbare vrienden

Naast alle overkoepelende taken zijn alle teamleden actief betrokken als (hoofd)leiding bij het organiseren van de verschillende kampen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Opgave en inschrijving

Opgeven voor een zomerkamp kan via de website. Als wij € 100,- van het inschrijfgeld  hebben ontvangen binnen een maand na aanmelding, onder vermelding van je naam en het kamp is je inschrijving definitief. De rest van het totaalbedrag moet een maand voor aanvang van de activiteit overgemaakt worden op ING bank nummer NL80 INGB 0004 8743 82 t.n.v. Stichting Junior.

Annulering en restitutie:

Bij tijdige annulering wordt het inschrijfgeld teruggestort met vermindering van 25% van het totale bedrag voor administratiekosten. Als wordt geannuleerd na 3 weken voor aanvang van de activiteit, vervalt het recht op restitutie.

Verzekering:

Zoals bij iedere vakantie is het aan te raden een reisverzekering af te sluiten. JuniorAdventure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door verlies, diefstal of letsel.

Vervoer

Het gezamenlijk vervoer naar het buitenland wordt door Junior verzorgd. Voor alle activiteiten geldt dat de reis bij de prijs is inbegrepen. Er worden dus geen extra kosten berekend voor het vervoer. Voor de Adventure kampen in Nederland verzamelen we op de kamplocatie. Voor de buitenlandse kampen verzamelen we in Amersfoort en vertrekken vanaf daar in 9-persoonsbusjes naar de kamplocatie.

Identificatiebewijs

In het kader van de paspoortwet is iedereen verplicht een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich te hebben.

Niet roken/drinken en geen telefoon

Gezien het sociale en sportieve karakter van Junior Adventure is het absoluut niet toegestaan om te roken en alcohol/energydrank te gebruiken. Ook mobiele telefoons, mp3 spelers, game/multimedia apparatuur e.d. zijn niet toegestaan. We willen samen met de tieners echt even loskomen van thuis en vooral op elkaar en God gericht zijn tijdens het kamp. Uiteraard is er altijd iemand van de leiding tijdens het kamp bereikbaar en zal het in situaties waarin het nodig of goed is om contact met het thuisfront te hebben, dit altijd geregeld worden.
(Bij Adventure Games mag wel game/multimedia apparatuur meegenomen worden.)

VOOR OUDERS

Hartelijk welkom

Allereerst willen wij u hartelijk welkom heten bij Junior Adventure en u danken voor uw belangstelling. Mocht uw tiener reeds een (trouwe) kampganger zijn bij Junior, dan willen wij graag van deze gelegenheid gebruikmaken om u te danken voor uw vertrouwen. Wij stellen het op prijs dat u uw tiener aan ons toevertrouwt en kunnen u verzekeren dat er ieder jaar veel enthousiaste en ervaren vrijwilligers klaar staan om uw tiener te laten genieten van een avontuur.

Mocht u nog niet bekend zijn met Stichting Junior, dan geven wij u graag nadere informatie over wie wij zijn, de leiding, de organisatiestructuur, onze activiteiten, uitgangspunten, visie en praktische zaken, zodat u een beter beeld krijgt van onze organisatie. Kijkt u rustig rond op onze site en mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Soms is het voor ouders de eerste keer dat een kind er zelfstandig op uit gaat. Zowel u als uw tiener maken in zo’n periode een ontwikkeling door. Wij zetten ons volledig in om uw tiener een gave zomer te laten beleven en we hopen dat ze mogen ervaren dat het leven met God een avontuur is.

Wij willen graag een steentje bijdragen aan een positieve ontwikkeling en stellen contact met u dan ook op prijs. Als u vragen hebt, of belangrijke informatie in het belang van uw kind, schroom dan niet om ons te benaderen.

Wij vinden het leuk u te ontmoeten en met u kennis te maken. De kampleiding heet u en uw tiener welkom en beantwoordt zo nodig uw last-minute vragen. Voor de busjes vertrekken en/of het kamp echt begint wordt er vaak kort gebeden. Mocht u hiermee bekend zijn, dan kunt u meedoen en ook tijdens het kamp in gebed achter ons staan.

U kunt ons bereiken voor vragen of overleg via info@junioradventure.nl of 010 234 00 35