Wie is Junior?

Junior Adventure is een interkerkelijke stichting die zich sinds 1989 actief bezighoudt met de ontwikkeling van tieners en jeugd. Het doel is hen sterk te maken in het geloof in God. Tijdens de zomervakanties organiseert Junior Adventure grensverleggende activiteiten in binnen- en buitenland.

Onze Missie: LIVE THE LIFE!

Jongeren aanmoedigen om het leven te leven dat God in ze heeft gelegd. Vanuit je relatie met God ontdekken wie je bent, daarin opbloeien en van betekenis voor anderen zijn. Junior Adventure daagt je uit om van je leven met God een avontuur te maken. Samen in een goede groepssfeer heb je alle ruimte om jezelf te kunnen zijn. Door de grensverleggende bijbelstudies en activiteiten ontdek je veel over jezelf! Dat je nog veel meer kunt dan je dacht! God vindt jou bijzonder en Hij heeft alle mogelijkheden in je gelegd om het verschil te maken.

Wat geloven wij?

Wij geloven in de Bijbel als Gods woord, waarin Zijn acceptatie en liefde centraal staan. Wij focussen ons niet op verschillen tussen kerken, maar richten ons op de basisfundamenten. Als we putten uit de Bron en een persoonlijke relatie opbouwen met God, kan Hij je helpen in je uitdagingen, maar ook bij de gave dingen in je dagelijks leven. Hij heeft een supermooie toekomst voor jou voor ogen!

Kampleiding

De activiteiten worden georganiseerd en geleid door een groot aantal vrijwilligers, die enthousiast zijn over tieners. Ze hebben ervaring met tienerwerk en/of specialistische sportactiviteiten en in de praktijk blijkt dat veel leiding eerst zelf als tiener heeft deelgenomen aan de kampen. Ervaring en bekwaamheid gaan hierbij hand in hand en wij vinden het een uitdaging om jonge mensen te begeleiden en uit te dagen om zichzelf te ontwikkelen en ervaring op te gaan doen in de leiding. Tijdens de kampen onderscheiden we: hoofdleiding, tienerleiding, praktisch leiding en keukenleiding. Een gemiddeld kamp van 24 tieners wordt geleid door 2 hoofdleiding, 6 tienerleiding (3 teams), 1 praktisch- (zorgt o.a. voor de materialen en het uitzetten van de spellen) en 2 keukenleiding. Dit betekent dat er gemiddeld 11 leiding op 24 tieners is.

Junior Team

Stichting Junior bestaat volledig uit vrijwilligers, die hun werkzaamheden binnen Junior combineren met een baan of studie. We vinden elkaar als team in onze passie voor wat God voor jongeren wil betekenen. Het Junior team bestaat uit een grote groep vrijwilligers waaronder:

  • Sjoerd en Gerdine Slot (bestuur)
  • Jefta Bijpost (bestuur)
  • Arianne Reijm
  • Nicoline Toutert
  • Jan Peter Stoker
  • Hanneke Coumou
  • En nog een hele groep onmisbare vrienden, zoals Christianne, Debora, Henk, Hilda, Johan, Joost, Jos, Judith, Marcel, Marijn, Pieter, Tineke, Tjard….

Naast alle overkoepelende taken zijn alle teamleden actief betrokken als (hoofd)leiding bij het organiseren van de verschillende kampen.

Praktische informatie

Opgave en inschrijving

Opgeven voor een activiteit kan via de website. Als wij het inschrijfgeld van € 100,- hebben ontvangen, uiterlijk binnen een maand na aanmelding, is je inschrijving definitief. De rest van het totaalbedrag moet een maand voor aanvang van de activiteit overgemaakt worden op ING bank nummer NL80 INGB 0004 8743 82 t.n.v. Stichting Junior.

Annulering en restitutie:

Bij tijdige annulering wordt het inschrijfgeld teruggestort met vermindering van 25% van het totale bedrag voor administratiekosten. Als wordt geannuleerd na 3 weken voor aanvang van de activiteit, vervalt het recht op restitutie.

Verzekering:

Zoals bij iedere vakantie is het aan te raden een reisverzekering af te sluiten. JuniorAdventure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door verlies, diefstal of letsel.

Vervoer

Het gezamenlijk vervoer naar het buitenland wordt door Junior verzorgd. Voor alle activiteiten geldt dat de reis bij de prijs is inbegrepen. Er worden dus geen extra kosten berekend voor het vervoer.

Buitenland

In het kader van de paspoortwet is iedereen verplicht een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich te hebben in het buitenland.

Niet roken en drinken en geen telefoon

Gezien het sportieve en sociale karakter van Junior Adventure is het absoluut niet toegestaan om te roken en alcohol/energydrank te gebruiken. Ook mobiele telefoons, mp3 spelers, game/multimedia apparatuur* e.d. zijn niet toegestaan. We willen samen met de tieners echt even loskomen van thuis en vooral op elkaar en God gericht zijn tijdens het kamp.

*Bij Adventure Games mag wel game/multimedia apparatuur meegenomen worden.

Voor ouders

Allereerst willen wij u hartelijk welkom heten bij Junior Adventure en u danken voor uw belangstelling. Mocht uw tiener reeds een (trouwe) kampganger zijn bij Junior, dan willen wij graag van deze gelegenheid gebruik maken om u te danken voor uw vertrouwen. Wij stellen het op prijs dat u uw tiener aan ons toevertrouwt en kunnen u verzekeren dat er ieder jaar veel enthousiaste en ervaren medewerkers klaar staan om uw tiener te laten genieten van een “avontuur”.

Mocht u nog niet bekend zijn met Stichting Junior, dan geven wij u graag nadere informatie over wie wij zijn, de leiding, de organisatiestructuur, onze activiteiten, uitgangspunten, visie en praktische zaken, zodat u een beter beeld krijgt van onze organisatie. Kijkt u rustig rond op onze site en mochten er nog vragen zijn schroom dan niet contact met ons op te nemen. Soms is het voor ouders de eerste keer dat een kind er zelfstandig op uit gaat. Zowel u als uw tiener maken in zo’n periode een ontwikkeling door. Voor u als ouders is het belangrijk om te weten dat wij ons zo goed mogelijk inzetten om bij uw kind er “het beste” uit te halen.

Wij willen graag een steentje bijdragen aan een positieve ontwikkeling en stellen contact met u dan ook op prijs. Als u vragen hebt, of belangrijke informatie in het belang van uw kind, schroom dan niet om ons te benaderen. Junior is er in de eerste plaats voor tieners en jonge mensen, maar we beseffen heel goed dat steun en support van u als ouders/verzorgers onmisbaar is.

Bij sommige kampen kunt u uw tiener naar de verzamelplaats brengen. Wij vinden het leuk u daar te ontmoeten en met u kennis te kunnen maken. De tienerleiding heet u en uw tiener welkom en beantwoordt zonodig uw last-minute vragen. Voor de busjes vertrekken wordt er vaak kort gebeden. Mocht u hiermee bekend zijn, dan kunt u meedoen en ook tijdens het kamp in gebed achter ons staan.

U kunt ons bereiken voor vragen of overleg via info@junioradventure.nl of 010 234 00 35